Service

1. CUMPĂRARE

2. MONTARE

3. PORNIRE

4. GARANȚIE

5. BUCURĂ-TE DE CENTRALA TA COSMOGAS!

5bucurie

Dacă aveți întrebări sau dacă doriți să ne împărtășești câteva gânduri cu privire la produsul pe care l-ați achiziționat, aveți la dispoziție următoarele contacte:


Puteți apela numărul unic de dispecerat național Cosmogas sau puteți afla mai multe:

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ

PIF (Punerea În Funcțiune)

Deținătorii au obligația să solicite punerea în funcțiune și să obțină admiterea sau autorizarea funcționării conform cerințelor prescripției tehnice ISCIR PT A1-2010.

Persoanele juridice autorizate de autoritățile competente din statele membre ale UE trebuie să fie inregistrate în Registrul  ISCIR al persoanelor juridice autorizate.

Condițiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează punerea în funcțiune și admiterea funcționării centralelor termice precum și condițiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite de către prescripția tehnică ISCIR PT A1-2010.

Punerea în funcțiune și autorizarea funcționării pentru cazanele de apă caldă cu putere 70 kW ≤ P < 400 kW și cazanele de abur de joasă presiune cu debitul Q ≤ 0,6 t/h care deservesc instituțiile publice se face cu participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.

La punerea în funcțiune a microcentralei termice se vor respecta instrucțiunile aplicabile elaborate de producător, specifice fiecărui tip de centrală termică, precum și prevederile prescripției tehnice ISCIR PT A1 – 2010.

Persoanele juridice autorizate de către ISCIR pentru acest domeniu de activitate trebuie să efectueze (conform prescripției tehnice ISCIR aplicabile) cel puțin următoarele verificări tehnice și anume:

  • verificarea integrității microcentralei termice;
  • verificările prevăzute în ,,Livretul aparatului’’, al cărui model este prezentat în anexa 3 a prescripției tehnice ISCIR PT A1 – 2010.

Completarea livretului aparatului se va face de către personalul tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor (RVT). Această completare se va efectua numai de personalul RVT nominalizat în autorizația ISCIR a persoanei juridice pentru verificările tehnice în utilizare.

VTP (Verificarea Tehnică Periodică)

Această activitate este definită de prescripția tehnică ISCIR PT A1 – 2010, ca fiind o activitate desfășurată periodic, odată la un interval de 2 ani, pentru a se constata dacă microcentrala termică satisface condițiile de funcționare, îndeplinind astfel cerințele de asigurare a siguranței și securității.

Verificarea tehnică periodică (VTP) se poate efectua numai de către persoane juridice autorizate de ISCIR și se execută numai asupra unor microcentrale care au fost deja autorizate să funcționeze, după ce au fost puse în funcțiune (PIF).

Aceste verificări constă în următoarele operații:

  • se constată existența ”Livretului aparatului”, care trebuie să se afle în posesia deținătorului sau utilizatorului. Livretul este documentul de identificare a microcentralei precum și de evidență a tuturor verificărilor tehnice, precum și a reparațiilor la care aceasta a fost supusă de-a lungul perioadei de utilizare, începand de la prima punere în funcțiune și până la scoaterea definitivă din uz;
  • se verifică integritatea aparatului, precum și respectarea condițiilor inițiale de instalare;
  • se execută operații de curățire a aparatului (microcentralei), dacă este cazul;
  • se efectuează verificarea și reglarea instalației de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficiența indicată de producător;
  • se face analiza gazelor arse și verificarea încadrării valorilor în limitele admise;
  • se face verificarea funcționării corecte a dispozitivelor de control, reglare și siguranță;
  • se efectuează verificările în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului, precum și în instrucțiunile producătorului.

Aparatele la care s-a efectuat verificarea tehnică periodică se înregistrează în ”Registrul de evidență a aparatelor în supraveghere”. Înregistrarea se va face de către personalul tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor (RVT), nominalizat în autorizația ISCIR a persoanei juridice pentru verificările tehnice în utilizare.